MENÜ  


FM200 Dijital Katalog

02

GAZLI SÖNDÜRME SİSTEMLERİ

FM200 Gazlı Söndürme Sistemi

FM200 söndürme sistemi tüm dünyada en çok tercih edilen ve çok geniş bir yelpazede kullanılan temiz gazdır. Özellikle EPA’nın Halon 1301’i kullanımını yasaklamasının ardından yaygın şekilde Halon sistemlerinin alternatifi olmuştur. FM200 ticari adıyla anılan gazın kimyasal adı heptafluoropropane [CF3CHFCF3] olup kokusuz ve renksiz bir gazdır.

FM200 Resim

korunacak hacimde yanıcı
yüzey üzerinde bir tabaka
oluşturarak yanmayı önler...

EMNİYETLİ

İnsanların yaşadığı, hassas ve değerli eşyaların korunduğu ve bulunduğu alanların, yeri doldurulamaz, telafisi mümkün olmayan malzemelerin, ticari malların ve iş yaşamınızı sürdürdüğünüz alanların, yangın koruması göreli bir kavram değildir. Yangından korunmanın en etkin ve hızlı yolunu satın almayı isterseniz, Sinorix™ 227 (FM200) size, en güvenli şekilde zamanı satın alabilme imkanını sağlar.

KARARLILIK KRİTERLERİ (FM200 )

 • Çevre dostu (Temiz Ajan)
 • Sonuç verici - Effektif
 • Hızla harekete geçme özelliği
 • Geniş kapsamlı söndürme etkisi
 • İnsan sağlığı için güvenli
 • Gezegenimiz için güvenli
 • Ekipmanlar için emniyetli
 • Ekonomik
 • Atmosfer ile uyumlu
 • Yasaklanan HALON sistemleri kabiliyetinde
 • Ticari olarak temin edilebilen
 • Uzun vadeli temin edilecek olan
HFC-227ea Resim HFC-227ea Resim

FM200'ün kullanım alanları

 • Bilgisyar Odaları,
 • Teyp, Disk, Disket Depoları,
 • Telefon Santralleri,
 • Telekomünikasyon Merkezleri,
 • Transformatör ve Güç Dağıtım Odaları,
 • Jeneratör Odaları,
 • Tıbbi ve Endüstriyel Laboratuarlar,
 • Sistem Kontrol odaları,
 • Banka Kasaları,
 • Arşivler,
 • Kütüphaneler,
 • Müzeler ve Sanat Galerileri,
 • Alev Alabilir Sıvı Depoları (aseton gibi...)

FM200'ün özellikleri

 • Renksizdir, kokusuzdur ve iletken değildir.
 • Ozona zarar vermez
 • Fiziksel olarak söndürme yapar
 • Boşalım sonrası artık bırakmaz temizlik gerektirmez
 • İnsan bulunan mekanlarda güvenle kullanılabilir
 • En yaygın kullanılan Halon 1301 alternatifidir.
 • Ekonomiktir
 • Az yer kaplar
 • Boşalma süresi 10 saniyedir
HFC-227ea Resim HFC-227ea Küçük Şema

(FM200) SÖNDÜRME SİSTEMLERİ'nin Tasarımı ve Hidrolik Hesaplamaları:


02

GAZLI SÖNDÜRME SİSTEMLERİ

NOVEC 1230 Sistemleri

NOVEC 1230™Sistemleri yaygın biçimde kabul edilen "Clean Agent" sistemlerden biridir. Çevreye karşı duyarlı yangın söndürme sistemidir. Ozona zarar zerer vermez. Küresel ısınma etkisi 1 olup, insan bulunan ortamlarda güvenle kullanılır. NOVEC 1230™ Gazlı Söndürme Sistemi, söndürme işlemini ısıyı absorbe ederek fiziksel söndürme yapar.

Novec 1230 Resim

Elektriksel iletkenliği olmayan,
kokusuz, renksiz, hızla buharlaşan
çevre dostu bir söndürme ajanı...

NOVEC 1230'un kullanım alanları

 • Bilgi İşlem ve UPS Odaları
 • Elektrik Dağıtım Merkezleri
 • Değerli Malzeme Depoları
 • Telekomünikasyon Merkezleri
 • Türbin Kabinleri
 • Arşivler ve Müzeler
 • Yanıcı ve Parlayıcı Malzeme Depoları
 • Off-Shore Uygulamalar
 • Sivil ve Askeri Marin Uygulamalar
 • Raylı Sistemler ve Toplu Taşıma Araçlar

NOVEC 1230'un özellikleri

 • İletken Değildir
 • Renksiz ve Kokusuzdur
 • Korozif Değildir
 • Termal Şok Yaratmaz
 • Söndürme İşlemini Fiziksel Olarak Gerçekleştirir
 • Boşaltım Sonrası Atık Bırakmaz, Temizlik Gerektirmez
 • İnsan Bulunan Mekanlarda Güvenle Kullanılabilir
 • Basit Dolum
 • Az yer Kaplar
 • Ozona Zarar Vermez
 • Küresel Isınma Katsayısı 1
 • Düşük Depolama Basıncı
 • Boşaltım Zamanı 10 saniyedir
 • Basit ve Yerinde Kurulum

3M™ Novec™1230’ün Söndürme Sistemlerinde Getirdiği Yenilikler

 • 3M ile global anlaşmalarla üretim yapan sistem üreticilerinin seçim durumuna göre;
 • Sıvı halde bidonlarda depolanmasından dolayı, depolama kolaylığı ve havayolu ile sınırlama ve yasaklamaya uğramadan kolay nakledilebilme imkanı sunuyor.
 • Karmaşık dolum tesislerine ihtiyaç duyulmadan çok basit bir işlemle gerekirse, yerinde dolum imkanı sunuyor.
 • Basınçlı kapların basınç testlerini yapmak gerektiğinde, boşaltılıp yeniden, aynı malzeme ile doldurulabilme imkanı sunuyor.
 • Söndürme hacminin artması veya eksilmesi durumunda, silindir kapasitesine bağlı olarak, söndürücü eklentisi veya eksiltmesi ile esnek ve sürdürülebilir kullanım imkanı tanıyor.
 • Düşük kullanım konsantrasyonuna karşılık, yüksek NOAEL seviyesi sayesinde %150’ ye varan güvenlik marjı sağlıyor.
 • Yasaklanmış halon ve mevcut diğer söndürme sistemlerinde, standardına uygunluk durumuna göre, basit değişikliklerle kullanılabilme imkanı sunuyor.
 • Kolay ve hızlı temin edilebilme özelliği ile çok kısa sürede söndürme sistemlerinin yeniden dolumu imkanını sunuyor.
 • Hidrolik yapısının uygunluğu nedeniyle, dar ve alçak yerlerde silindiri yatay kullanabilme imkanını sağlıyor.


CO2 Dijital Katalog

02

GAZLI SÖNDÜRME SİSTEMLERİ

CO2 - Karbondioksit Gazlı Söndürme Sistemi

Kullanılan en eski ve en yaygın gazdır. Özellikle kimyasalların bulunduğu mahallerde en etkin çözüm olarak kullanılmaktadır. Soğutma etkisinden dolayı narin elektrikli ve elektronik cihazların bulunduğu mahallerde, ayrıca boğma etkisinden dolayı insanlı mahallerde kullanılması sakıncalıdır. CO2 gazı, söndürme yapılan ortamdaki bağıl oksijen yoğunlığunu, yangının sürmesi için gereken seviyenin altına düşürerek yangınları söndürmektedir.

Novec 1230 Resim

Doğal bir gaz olan Karbondioksit,
atmosferik basınçlarda renksiz,
kokusuz ve yalıtkandır. İçinde bulunduğu
her alana derhal nüfuz eder...

Kullanım Alanları

 • UPS Odaları
 • Trafo ve Elektrik Dağıtım Merkezleri
 • Değerli Malzeme Depoları
 • Telekomünikasyon Merkezleri
 • Türbin Kabinleri
 • Arşivler ve Müzeler
 • Yanıcı ve Parlayıcı Malzeme Depoları
 • Kablo ve Tesisat Galerileri
 • Off-Shore Uygulamalar
 • Sivil ve Askeri Marin Uygulamalar

Sistemin Temel Özellikleri

 • Renksizdir, kokusuzdur ve iletken değildir
 • ODP=0 (Ozona zarar vermez / Çevre dostu)
 • GWP= 0 Global ısınmaya etkisi yoktur
 • Ortamdaki oksijeni azaltarak söndürme yapar
 • Boşalım sonrası artık bırakmaz, temizlik gerektirmez
 • İnsanlı mekanlarda kullanılmaz
 • Yüzey ve içten yanmalı yangınlarda da kullanılabilir
 • Lokal söndürme amaçlı kullanılabilir
 • Boşalım sonrası artık bırakmaz, temizlik gerektirmez
 • Yaklaşık 50 bar silindir basıncı ile stoklanır
 • Standartlar CEA 4007 & NFPA 12
 • Kimyasal Formülü: CO2
 • Düşük tekrar dolum maliyeti
 • Kolaylıkla lokal olarak bulunabilir ve doldurulabilir
 • 5.0, 3.4, 26.8, 40,2, 67.0 Lt kapasitelerde silindirlerde stoklanabilir
 • Çok büyük kapasiteler için düşük basınç kontayner sistemleri de olanaklıdır
  - Elektronik veya mekanik tartı sistemi ile gaz kaçakları izlenebilir
  - Boşaltma Süresi süresi : A sınıfı yüzey yangınları için 60 sn.
  - Tek veya çok sayıda silindirler kullanılabilir


Argon Dijital Katalog

02

GAZLI SÖNDÜRME SİSTEMLERİ

Argon Gazlı Söndürme Sistemi

IG-01, IG-55 ve IG-100 çevreci, solunabilen çok geniş bir uygulama alanı olan temiz gazlı söndürme sistemleridir. Halon gazı yerine geliştirilen bu gazlar, çok kısa bir süre içerisinde oksijen konsantrasyonunu insan sağlığı için uygun olmak kaydıyla azaltarak yangını söndürür. Tasarım konsantrasyonları içersinde insan sağlığına herhangi bir zararı yoktur. Doğada normal şartlarda bulunduğundan, küresel ısınmaya ve çevreye etkisi yoktur. 200 bar veya 300bar sistemler tercih edilebilir.

Uygulamadan sonra toksit madde
bırakmayan, elektriksel olarak
iletken olmayan ve insanlara zarar
vermeyen sistemlerdir...

Kullanım Alanları

 • Arşivler
 • Müzeler
 • Laboratuarlar
 • Metro istasyonları
 • Değerli eserlerin muhafaza alanları
 • Elektrik pano odaları
 • Alçak gerilim odaları,
 • Orta gerilim odaları
 • Takip ve izleme odaları
 • ve benzeri yerler

Sistemin Temel Özellikleri

 • İletken Değildir
 • Renksiz ve Kokusuzdur
 • Korozif değildir
 • Termal Şok Yaratmaz
 • Tepkimeye Girmez
 • Söndürme İşlemini Oksijen Seviyesini İndirerek Gerçekleştirir
 • Boşaltım Sonrası Atık Bırakmaz, Temizlik Gerektirmez
 • İnsan Bulunan Mekanlarda Güvenle Kullanılabilir
 • Ozona Zarar Vermez
 • Küresel Isınma Yaratmaz
 • Boşaltıldığı Alanda Mükemmel Görünürlük
 • Silindirler Risk Alanından Uzağa Konulabilir
 • Boşaltım Zamanı 60 saniyedir
 • Yeniden Dolum Maliyeti Düşük
 • Yaygın Olarak Bulunabilir
 • Yerinde Kurulum


Buckeye Dijital Katalog


Defender Dijital Katalog

02

DAVLUMBAZ SÖNDÜRME SİSTEMLERİ

Günümüz mutfak sistemleri, ortamda bulunan yanıcı yağlar ve yüksek miktarda ısı sebebiyle, sürekli olarak yangın riski barındırmaktadır. Havalandırma sisteminin çalışmasıyla ortamdan uzaklaştırılan buharın içerdiği yağ, davlumbazda, filtrede ve havalandırma kanallarında birikir.

Dizayn ve kurulumunu yaptığımız otomatik davlumbaz söndürme sistemi ile, tüm farklı risk alanlarını korunur ve tüm yangın riskleri için tedbirler yerine getirilir.

Davlumbaz söndürme sistemleri mutfak davlumbaz yangınlarının söndürülmesinde en etkili çözümdür. Boşaltma mekanizması algılama hattının devreye girmesi sonucu kızgın yağ yangınları için özel olarak geliştirilmiş potasyum karbonat bazlı sıvı söndürücünün boşaltma hattından hızlı bir şekilde boşalmasını sağlar. Söndürücü sıvı nozullar vasıtası ile boşalarak yangının hızlı ve etkili bir şekilde söndürülmesini sağlar. Sıvı söndürücü kızgın yağ yangınları üzerinde köpük şeklinde bir battaniye oluşturarak alevlerin oksijen ile temasını keser.

İçinde bulunan yangın algılayıcı özellikteki
devreler ve içerdikleri algılayıcılar
anında müdahale edebilmeyi mümkün
kılmaktadır...

Kullanım alanları

 • Lokantalar
 • Oteller
 • Okullar
 • Alışveriş Merkezleri
 • Endüstiryel Tesisler
 • Hastaneler

BİNALARIN YANGINDAN KORUNMASI HAKKINDA YÖNETMELİK 09.09.2009 / 27344 MADDE 57- (1) Konutlar hariç olmak üzere, alışveriş merkezleri, yüksek binalar içinde bulunan mutfaklar ve yemek fabrikaları ile bir anda 100’den fazla kişiye hizmet veren mutfakların davlumbazlarına otomatik söndürme sistemi yapılması ve ocaklarda kullanılan gazın özelliklerine göre gaz algılama, gaz kesme ve uyarı tesisatının kurulması şarttır.


Sulu Söndürme Dijital Katalog

02

SPRINKLER SULU YANGIN SÖNDÜRME SİSTEMLERİ

Konut ve ticari tüm yüksek yapılar, alışveriş merkezleri, eğitim, sağlık hizmeti veren yapılar, otoparklar,, ticaret, depolama, üretim ve benzer amaçla kullanılan yapılarda yapıların özelliklerine göre, uygun sprinkler başlığı ve sistemi kullanılarak uygulanan sistemlerdir. Yangın söndürme sistemlerinde ki yüksek teknolojiye rağmen söndürme elemanı olarak su, gerek fiziki ve ticari avantajlari gerekse çok geniş uygulama sahasına sahip olması nedeniyle çok önemli bir yer tutmaktadır. Ancak suyun söndürme etkisi ve özelliği, seçilen sistem elemanları ve sistemle doğrudan bağlantılıdır. Otomatik Sulu Söndürme Sistemlerinin, uygulanacak alanın şartlarına göre değişik şekilde uygulamaları bulunmaktadır.

İçinde bulunan yangın algılayıcı özellikteki
devreler ve içerdikleri algılayıcılar
anında müdahale edebilmeyi mümkün
kılmaktadır...

Islak Sprinkler Sistemi

Islak borulu sprinkler sistemi, sabit bir borulama sistemine, belli bir sıcaklığa ulaşıldığında her birinin teker teker otomatik olarak açıldığı, otomatik sprinkler başlıklarının takılı olduğu, suyun borulama sisteminin içerisinde belli bir basınç altında her an akmaya hazır olarak bekletildiği sistemlerdir. Islak borulu sprinkler sistemi, donma tehlikesinin olmadığı mahallerde, fabriklar, yüksek binalar, kapalı otoparklar, depo alanları, hastaneler v.b. yerlerde kullanılır.

Islak borulu sprinkler sisteminin avantajları;

 • Suyu çok kısa sürede yangın ortamına ulaştırır,
 • Sadece açılan sprinkler başlıklarından su akacağı için, suyun ortama vereceği zarar minumum seviyede tutulur,
 • Otomatik sulu söndürme sistemleri içinde minumum sayıdaki elemana ve maliyete sahiptir ve minumum bakım gerektirir.

Islak borulu sprinkler sisteminin dezavantajları;

 • Sprinkler veya borulamada fiziksel bir hasar meydana geldiğinde borulamadaki su ortama zarar verebilir,
 • Donmaya karşı korumalı, ısıtılan mahallerde kullanılabilir ve sürekli koruma için bakım ve test gerektirir.

Kuru Sprinkler Sistemi

Kuru borulu sprinkler sistemi, sabit bir borulama sistemine, belli bir sıcaklığa ulaşıldığında her birinin teker teker otomatik olarak açıldığı, otomatik sprinkler başlıklarının takılı olduğu, borulama sisteminin içerisinde suyun bulunmadığı, yerine basınçlı hava veya azotun bulunduğu; suyun basınçlı hava veya azotun boşalmasından sonra akmaya başladığı sistemlerdir. Donma riskinin bulunduğu mahallerde ıslak borulu sprinkler sistemine alternatif olarak kullanılabilir. Kuru borulu sprinkler sistemi, özellikle ısıtılmayan otoparklarda, soğuk depolarda ve tesislerde uygulanır.

Kuru borulu sprinkler sisteminin avantajları;

 • Donma tehlikesi olan mahallerde kullanılır
 • Sadece açılan sprinkler başlıklarından su akıcağı için, suyun ortama vereceği zarar minumum seviyede tutulur.

Kuru borulu sprinkler sistemi dezavantajları;

 • Islak borulu sprinkler sisteminden daha fazla suya ihtiyaç vardır.
 • Sprinklerde ve borulamada fiziksel bir hasar meydana geldiğinde borulamadaki su ortama zarar verebilir,
 • Su sprinklere biraz daha geç geleceğinden dolayı bir kaç sprinkler fazladan açılabilir,
 • Temiz, kuru , yağdan arındırılmış ve regüle edilmiş hava (veya azot) kaynağına ihtiyaç vardır,
 • Kuru alarm vanası ısıtılan bir bölgede olmalıdır.
 • Daha fazla kompanent içerdiğinden dolayısı ile daha fazla bakım ve eğitim gerektirir.

Baskın Sprinkler Sistemi

Baskın sistem, sabit bir borulama sistemine, sürekli açık olan sprinkler başlıklarının (veya nozul) takılı olduğu, borulamanın içerisinin boş olduğu, suyun akışını kontrol eden Baskın (Deluge) vanasının mekanik, elektrikli veya elle tahrik edilmesi sonucunda, suyun tüm sprinkler başlıklarından birden korunan tüm alana boşaltıldığı sistemlerdir. Özellikle trafo su sprey sistemlerinde, yakıt tankları soğutma sistemlerinde ve uçak hangarlarının korunma sitemlerinde kullanılır.

Baskın sistemin avantajları;

 • Su kısa sürede ortama püskürtülür
 • Yangın algılama sistemi ile devreye girdiği için yangına çok çabuk cevap verir

Baskın Sistemin Dezavantajları;

 • Yüksek kapasitede su kaynağı gerektirir.
 • Bütün koruma alanına su püskürtülür
 • Sürekli koruma için yüksek seviyede eğitim ve dikkatli bakım gerektirir.

Ön Uyarımlı Sprinkler Sistemi

Bu sistemler, sabit borulama sistemine, belli bir sıcaklığa geldiğinde her birinin teker teker otomatik olarak açıldığı, otomatik sprinkler başlıklarının takılı olduğu, borulamanın içinde suyun bulunmadığı, yerine basınçlı hava veya azotun bulunduğu, suyun akması için sprinkler başlıklarının patlamasından başka yangın algılama sisteminin alarm bilgisinin doğrulamasının gerektiği sistemlerdir. Yangın algılamasının çok hızlı yapılması gereken ve suyun ortama vereceği zararların asgari düzeye indirilmesi gerekli olan bilgisayar odaları, müzeler, kütüphaneler, tarihi binalar v.b. tesislerde kullanılır.

02

KÖPÜKLÜ YANGIN SÖNDÜRME SİSTEMLERİ

Yanıcı ve parlayıcı sıvı akışkan yangınlarının söndürülme mücadelesinde bire bir cevap veren köpüğün doğru ve etkili kullanımı sağlayan tasarım ve uygularımızla uzman mühendis ekibimizle birlikte köpüklü söndürme sistemleri konusunda dizayn, montaj, malzeme temini ve devreye alma konularında hizmetinizdeyiz.

Köpük, yanıcı, sıvı kimyasal maddelerin veya yakıtların söndürülmesinde kullanılır. Kimyasal özelliklerine göre;protein bazlı, sentetik bazlı, film oluşturucu, alkole dayanımlı köpük çeşitleri bulunmaktadır. Köpüklü söndürme sistemleri otomatik veya manuel olarak dizayn edilir. Köpük, genel olarak, köpüklü sprinkler sistemi, köpüklü yangın dolapları, tank söndürme sistemi, köpüklü monitör sistemi, köpük jeneratörü gibi söndürme sistemlerinde kullanılır. Köpüklü söndürme sistemleri tank tarlalarında, petrokimya tesislerinde, limanlarda, yakıt aktarma istasyonlarında, uçak hangarlarında yaygın olarak kullanılmaktadır

Köpük; su ve yağdan daha düşük
yoğunlukta olup, yatay ve düşey yüzeylere
yapışabilen, yanan sıvının üzerinde bir örtü
meydana getirerek hava ile bağlantısını
kesen ve bu özelliklerini uzun süre devam
ettiren bir kütledir...

Kullanım alanları

 • Uçak Hangarları
 • Depolar
 • Helikopter Hangarları
 • Yakıt Yükleme Boşaltma İstasyonları
 • Boya İmalathaneleri
 • Kimyasal Madde Üretim ve Depolama Tesisleri
 • Yanıcı ve Parlayıcı Svıların Depolama ve Dolum Tesisleri
 • Petrol Rafinerileri
 • Tersane ve İskeleler
 • Yat Limanları

KÖPÜK SÖNDÜRME ETKİSİ

 • Yakıt buharı ile oksijenin temasını keser
 • Yakıt yüzeyindeki buharlaşmayı engeller
 • Yakıt yüzeyi ve alevi birbirinden ayırır
 • Yakıt yüzeyini ve çevresindeki metal yüzeyleri soğutur

KÖPÜK HANGİ YANGIN TÜRLERİNDE
ETKİLİDİR?

 • Hidrokarbon yangınları
 • Başlıca hidrokarbonlar: ham petrol, gazolin, jet yakıtı,
  benzin, fuel oil, nafta vb.
 • Polar solventler
 • Başlıca polar solventler: alkoller, ketonlar, etherler, esterlerPano İçi Dijital Katalog

02

PANO İÇİ YANGIN SÖNDÜRME SİSTEMLERİ

Çalışma prensibi; azot ile 12 bar basinç altinda olan polimerden üretilmis olan boru detektörün (Tubing) isi karsisinda yaklasik 100 CO'de delinmesi sonucunda azot gazinin açiga çikmasi ve ayni anda silindir üzerindeki vanayi açmasi ile baslamaktadir. Ayrica, yangin alarm sistemine ihtiyaç duyulmaz. Direkt sistemlerde, nozul ve boru sistemine ihtiyaç duyulmamaktadir. Tek bir sistemle 8.5 m³ hacme kadar olan bölümler korunmaktadir.

Tüm odayı söndürmek yerine sadece
yangın kaynağı olabilecek kabinin
söndürülmesi nedeni ile ucuz bir
çözümdür.

Yangının , doğruca kaynağında söndürülmesi nedeni ile çok verimlidir. Montajı çok kısa süre içinde ve kolayca yapılır. Boru detektör sonuna takılan parça sayesinde sistem izlenebilir. Manometrik olarak silindir içindeki basınç, vana üzerinden veya boru detektör içindeki azot basıncı detektör sonuna takılan manometreden izlenebilir.

Kullanım alanları

 • Elektrik Dağıtım Panoları, Kompanzasyon Üniteleri
 • Araç ve İş Makinaları Motor Kabinleri
 • CNC Tezgahları
 • Rüzgar Jeneratörleri
 • Banka ATM ve Para Taşıma Araçları
 • Bilgisayar Sistemleri, UPS Üniteleri , “Server” Kabinleri
 • Laboratuvar Çeker Ocakları
 • Gemi Makine Daireleri, Enerji Dağıtım Panoları
 • Jeneratör, Kompresör ve Klima Üniteleri
 • Mutfak Davlumbazı Altı, Filtre İçi ve Bacaları
 • GSM Operatörleri Link İstasyonları
 • Telekom Santrallari, Haberleşme Tesisleri
 • Kablo Galerileri, Kablo Tavaları
 • Müze Teşhir Reyonları
 • Arşivler
 • Ambalaj ve Baskı Sanayi
 • Asansör Makina DaireleriFinder Dijital Katalog


Mavili Dijital Katalog

02

YANGIN ALGILAMA VE İHBAR SİSTEMLERİ

Güvenilir yangın algılama ve ihbar sistemleri, insan hayatını ve yatırımlarınızı tamamıyla kontrol altına alır. Avrupa normlarına uygun ürünler ile uluslararası ve yerel standartlar doğrultusunda tasarımlarımızı gerçekleştirmekteyiz.

Genel yangın algılama ve ihbar sistemlerinin yanı sıra,hava örneklemeli sistemler, lineer sıcaklık algılama, gaz algılama, beam (ışın tipi) ve alev dedektörleri ile amaca ve soruna yönelik çözümler üretmekteyiz.

Yangın uyarı sistemi; yangın algılama,
alarm verme, kontrol ve haberleşme
fonksiyonlarını ihtiva eden komple bir
sistemdir.

Bina ve endüstriyel yapıların, yangına karşı korunmasında, ilk ve en önemli sistemlerden biri yangın algılama sistemleridir. Yangın algılama sistemleri, saha elemanlarının yangını en erken seviyede algılayıp ihbar vermesi vasıtası ile yangına çabuk müdahale imkanı sağlar, mal ve can güvenliğini arttırır.

Kullanım alanları

 • Elektrik Dağıtım Panoları, Kompanzasyon Üniteleri
 • Araç ve İş Makinaları Motor Kabinleri
 • CNC Tezgahları
 • Rüzgar Jeneratörleri
 • Banka ATM ve Para Taşıma Araçları
 • Bilgisayar Sistemleri, UPS Üniteleri , “Server” Kabinleri
 • Laboratuvar Çeker Ocakları
 • Gemi Makine Daireleri, Enerji Dağıtım Panoları
 • Jeneratör, Kompresör ve Klima Üniteleri
 • Mutfak Davlumbazı Altı, Filtre İçi ve Bacaları
 • GSM Operatörleri Link İstasyonları
 • Telekom Santrallari, Haberleşme Tesisleri
 • Kablo Galerileri, Kablo Tavaları
 • Müze Teşhir Reyonları
 • Arşivler
 • Ambalaj ve Baskı Sanayi
 • Asansör Makina Daireleri